nana-obozy-letnie-2022nana-polkolonie-letnie-2021a

O nas

Naszą inspiracją od początku były nasze dzieci. One też stały się powodem do rozwoju  i kreatywnego działania. To nasze dzieci generują nasze pomysły i sposób postrzegania świata takim, jak widzą go dzieci. Staramy się, by to z dziecięcej perspektywy nasze działania były bliskie temu czego pragną, dokąd zmierzają. Oceniając rzeczywistość z tej strony staramy się wplatać w nią to, co na kanwie najnowszej edukacji i stymulacji dzieci wydaje się istotne i pozwala im jak najlepiej się rozwijać i być szczęśliwym. Uśmiech dziecka to nasza największa satysfakcja.

Naszą metodą jest ciągłe poszukiwanie – tego co ciekawi, inspiruje, cieszy, ale też rozwija naturalnie, stymuluje mimowolnie, tego co pozwala wyzwolić emocje, pokazać ekspresje w różnych wydaniach, ale też tego co wycisza i relaksuje.

 

Anna Dankowska – absolwentka UAM, nauczyciel i lektor języka niemieckiego i angielskiego, wychowawca i kierownik wypoczynków dla dzieci i młodzieży, prawnik. Absolwentka Dydaktyki języka niemieckiego,  Wczesnego nauczania języka angielskiego, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Terapii Pedagogicznej, Dogoterapii, absolwentka licznych kursów m.in. z zakresu  integracji sensorycznej, kursów dla animatorów zabaw dla dzieci, kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym specjalistycznego kursu ratowniczego i pediatrycznego, bajkoterapii, terapii behawioralnej, Terapii dzieci niepełnosprawnych, Diagnozy i terapii autyzmu, Mindfulness dla dzieci, licznych kursów z zakresu psiej behawiorystyki i szkoleniowych. Jej wielką pasją są dzieci i psy, ich stymulacja i odnajdywanie źródeł ich radości i pozytywnego rozwoju. Dogoterapeuta i hodowca psów rasowych. Uprawia Dogdance. Członek Związku Kynologicznego w Polsce, Dogdance International. Ukończyła Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną i Zarządzanie w oświacie. Trener TUS. Ukończyła też Terapię ręki I i II stopnia. Terapeuta SI I i II stopnia. Praktyk „Metody Kid’s Skills” i „Jestem z Ciebie dumny”.


Paweł Dankowski – absolwent Oligofrenopedagogiki i AWF, nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, trener pierwszej klasy kajakarstwa klasycznego, dyplomowany instruktor pływania, gimnastyki korekcyjnej i hokeja. Wieloletni organizator obozów wyczynowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych, półkolonii, wieloletni organizator sportu szkolnego. Przez ponad 20 lat prowadził UKS i trenował z powodzeniem kajakarzy. Absolwent licznych kursów doszkalających, w tym kursów pierwszej pomocy, kursów dla animatorów zabaw dla dzieci. Jego pasją jest sport w jego licznych przejawach i formach. Całe swoje życie zawodowe koncentruje wokół dzieci.

Chcesz więcej? Zobacz nasze katalogi produktów!