nana-obozy-letnie-2022nana-polkolonie-letnie-2021a

Szkolenia i warsztaty – Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc – dla szkół i przedszkoli

Organizujemy szkolenia i warsztaty jednorazowe i cykliczne dla dzieci przedszkolnych i uczniów w szkołach – klasy 1-3 oraz 4-8 w zakresie Bezpieczeństwa i Pierwszej Pomocy. Celem podstawowym warsztatów jest identyfikacja sytuacji niebezpiecznych, nabycie umiejętności wzywania pomocy i reakcji w sytuacji niebezpiecznej. Nauka na symulowanych sytuacjach niebezpiecznych – resuscytacja, sprawdzanie oddechu, pozycji bezpiecznej. nauka opatrywania i unieruchamiania kończyn stanowią element naszych zajęć. Dysponujemy atrakcyjnym sprzętem ratowniczym – fantomami, kamizelkami ACT, szkoleniowym defibrylatorem, licznymi akcesoriami i narzędziami ratowniczymi. Szkolenia prowadzimy w oparciu o autorskie materiały edukacyjne – plansze, gry banerowe wielkoformatowe. Uczestnicy otrzymują książeczki edukacyjne, grupy lub klasy – plakaty.

Skonstruowaliśmy program w sposób dostosowany do wieku dzieci by osiągnąć możliwe najwyższe rezultaty w zakresie celów szkolenia.

Uczenie o sytuacjach niebezpiecznych i reakcji na nie jest niezwykle ważnym elementem edukacji.

Mamy odpowiednie kwalifikacje formalne niezbędne do prowadzenia zajęć, odnawiane w systemie certyfikatu.

Warsztaty dla przedszkoli – trwają 35-45 min w każdej grupie. Możliwe są zajęcia jednorazowe lub cykl zajęć.

Warsztaty dla szkół – trwają 45 min w każdej klasie. Możliwe są zajęcia jednorazowe lub cykl zajęć

 

 

 


Szkolenie bazowe – Marte Meo w Poznaniu

Termin 16.04.2020 r. godz. 16-20

Cena:150 zł

Dla kogo: Nauczycieli, rodziców, terapeutów, osób pracujących z dziećmi (żłobek, przedszkole, szkoła)

Prowadzenie: Helena Korman – Terapeuta, Trener i Superwizor metody Marte Meo , pedagog w wieloletnim stażem

„Marte Meo” to chroniona patentem nazwa specyficznej metody komunikacji, która opracowana została przez holenderkę Marie Aarts. Nazwa wywodzi się od starożytnej mitologii, „z łac. marte meo – na własną rękę lub o własnych siłach”. Taką nazwę wybrała założycielka metody, uwzględnia ona główne punkty, charakterystyczne dla podejścia i sposobu identyfikacji posiadanych już zdolności, ich aktywowaniu i rozwijaniu nowych modeli komunikacji.

Więcej informacji na stronie www.martemeo.pl

Marte Meo to metoda ucząca nowego spojrzenia na komunikacje, w naszym przypadku na dziecko. Dzięki metodzie Marte Meo wspomagamy rozwój dziecka wskazując opiekunowi z użyciem materiału wideo jego możliwości w procesie wychowawczym. Stosując Marte Meo skupiamy uwagę na pozytywnym rozwoju, nie na negatywnym opisie sytuacji i jego skutkach. Posługując się metodą Marte Meo tworzymy precyzyjne instrukcje, dzięki którym rodzic/opiekun dowie się jak postępować z dzieckiem w określonej sytuacji. Rozwiązanie problemu szyte jest na miarę sytuacji, dziecka i opiekuna, każdorazowo uwzględniane są indywidualne cechy przypadku.

Gdzie stosować Marte Meo:

 • pomoc rodzicom w sytuacjach kierowania dzieckiem, budowa relacji dziecko-rodzic
 • wspieranie rozwoju dziecka
 • pomoc i wspieranie rozwoju mowy dziecka i jego rozwoju emocjonalnego
 • wspieranie rodziców „ krzyczących niemowlaków”
 • dzieci z diagnozą ADHS/ADS
 • dzieci z problemem zasypiania
 • dzieci z zachowaniem agresywnym
 • dzieci z autyzmem
 • towarzyszenie w kontaktach z dzieckiem rodzica nieżyjącego z rodziną
 • opieka i pomoc rodzinom zastępczym i adopcyjnym
 • pozyskanie rodzicielskich kompetencji w kontakcie z dzieckiem
 • pozyskanie pewności w kontakcie z dzieckiem
 • rozpoznanie potrzeb rozwojowych dziecka

Po szkoleniu bazowym planujemy organizację kolejnego szkolenia Practitioner i TRENERSKI Informacje już wkrótce.

Chcesz więcej? Zobacz nasze katalogi produktów!